Pomoc dla Nadii

Pomoc dla Nadii.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego akcji charytatywnej na  rzecz 9 – letniej Nadii Świstek.

Akcja była przeprowadzana na stronie facebook Pomoc dla Nadii w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. Celem akcji charytatywnej była pomoc rodzicom  w zebraniu środków finansowych na pokrycie kosztów dalszego  leczenia po zdiagnozowanej  chorobie nowotworowej. Przebyta operacja usunięcia guza mózgu, intensywne leczenie onkologiczne: chemioterapia oraz radioterapia, pozwalają na radość życia Nadii i jej rodziców, lecz już w innym obliczu – obliczu niepełnosprawności córki spowodowanej chorobą i utratą wzroku po przebytej operacji. Nadia obecnie nie widzi,  wymaga opieki i pomocy rodziców  w codziennym funkcjonowaniu. Dziewczynka od września 2020 rok wróciła do szkoły – Nadia jest obecnie uczennicą III klasy Szkoły Podstawowej w Chociwiu, gdzie przy pomocy nauczyciela wspomagającego kontynuuje naukę razem z rówieśnikami. Marzeniem Nadii oraz jej rodziców jest możliwość przeprowadzenia za granicą specjalistycznej operacji, która daje nadzieje na choćby częściowy powrót wzroku dziewczynki. Szanowni Państwo w ramach prowadzonych licytacji internetowych udało się wylicytować przedmioty na łączną kwotę 12.570,00 zł, ponadto na subkonto wpływały dowolne wpłaty od darczyńców i wpłaty z 1 % przy rocznym rozliczeniu które uczyniły łączną kwotę 20.000,00 zł. Tradycyjnie na zakończenie akcji charytatywnej w dniu 08.01.2021 roku Wójt Gminy Widawa wraz z członkami komitetu organizacyjnego odwiedził Nadię i jej rodziców w ich miejscu zamieszkania. Wizyta odbyła się w bardzo miłej atmosferze i gościnności ze strony rodziców dziewczynki. Za ten piękny sukces akcji charytatywnej Wójt Gminy Widawa oraz komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom które przekazywały przedmioty na licytacje, brały aktywnie udział w licytacjach. Drodzy Państwo to dzięki Państwa  pięknemu gestowi pomocy drugiemu człowiekowi udało się już po raz szósty pomóc rodzinie z problemem niepełnosprawności na terenie Gminy Widawa.

Szanowni Państwo informujemy, że nadal można pomagać Nadii Świstek z Rudy  poprzez dobrowolne wpłaty na konto Fundacji Avalon 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001   z dopiskiem Świstek 13398 oraz przekazywanie 1 % przy rozliczeniu rocznym na numer KRS 0000270809 z dopiskiem Świstek 13398. Zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz Nadii.

                                                                                                          Agnieszka Leopolska

                                                                                                          Kierownik GOPS Widawa