NOWY DODATEK- BON ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można skorzystać z nowego dodatku – BON ENERGETYCZNY.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa (pokój 25)

lub w wersji elektronicznej przez system epuap. /GOPSWidawa/SkrytkaESP  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Na rozpatrzenie wniosku GOPS będzie miał 60 dni, a wypłata środków finansowych będzie zrealizowana w bieżącym roku oraz na początku 2025r.

Wysokość, kryterium dochodowe

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r. i będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.   

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2024 r. poz. 323).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.08.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2023.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć kserokopię nakazu podatkowego za rok 2023.

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o bon energetyczny można składać do 30.09.2024 r. Wnioski złożone od 01.10.2024 r. pozostają bez rozpatrzenia.


Stawki bonu energetycznego dla osób NIE KORZYSTAJĄCYCH ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną:       
 

Wielkość gospodarstwa domowegoKwota bonu
jednoosobowego300 zł
2 do 3 osób400 zł
4 do 5 osób500 zł
co najmniej 6 osób600 zł


Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), stawki bonu energetycznego wynoszą:
 

Wielkość gospodarstwa domowegoKwota bonu
jednoosobowego600 zł
2 do 3 osób800 zł
4 do 5 osób1000 zł
co najmniej 6 osób1200 zł

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania bonu energetycznego można uzyskać pod numerem telefonów GOPS Widawa: 43 67 21 161 wew. 53.

Wzór wniosku

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego