Informacja dla osób pobierających świadczenie wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie przypomina, że aktualnie przyznane świadczenia wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 wypłacane będą do 31.05.2021r.

Oraz informuje, że okres świadczeniowy programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Aby więc otrzymać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby. Wniosek można złożyć:

 • Od 1 lutego 2021r. mieszkańcy Gminy Widawa będą mogli złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną za pomocą portalu mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • Od dnia 1 kwietnia 2021r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Widawie (budynek Urzędu Gminy Widawa) w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

 • Potwierdzenie tożsamości – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Uprawnieni wnioskodawcy:

 • rodzic – brak dokumentu
 • opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:

 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 • rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego obowiązujący od dnia 1 lipca 2019r.

Wzór