Świadczenia rodzinne

Zasiłki rodzinne z dodatkami

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. Wysokość zasiłku rodzinnego: 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat, 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, 135 zł miesięcznie na dziecko...

Czytaj więcej...

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie do 31 października 2019 r., od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:...

Czytaj więcej...