Program „Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”

Pomoc żywnościowa jest finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podmiotem realizującym program o zasięgu lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, zgodnie z Umową nr 26 / Podprogram 2016 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016, zawartą w dniu 13 września 2016 r roku z organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności w Łodzi z siedzibą w Łodzi, Al.Piłsudskiego 150/152.

Pomoc żywnościowa kierowana jest dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Widawa, spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 zestaw artykułów spożywczych dla osoby obejmuje:

 • makaron jajeczny
 • ryż
 • herbatniki
 • mleko UHT
 • koncentrat pomidorowy
 • fasola biała
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • filet z makreli w oleju
 • szynka drobiowa
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • cukier biały
 • groszek z marchewką
 • powidła śliwkowe
 • olej rzepakowy

Skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji żywności do organu wyższego stopnia lub do ogólnopolskiej /ponadregionalnej organizacji partnerskiej, z którą GOPS w Widawie podpisał umowę, albo do Instytucji Zarządzającej-Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podmiot realizujący program o zasięgu lokalnym – dane do kontaktu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
Tel. 43 67-21-161 w. 51.52.53,54, e-mail: opiekawidawa@wp.pl