PODPROGRAM 2019 – informacje

W ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogramu 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 09.01.2020 r. zawarto umowę nr 16/POPŻ/2019 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie, a Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana.

Organizacja Partnerska o zasięgu Regionalnym, czyli wyżej wymieniony Bank Żywności przekaże Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym, czyli GOPS w Widawie nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w okresie dystrybucji od dnia podpisania umowy do 20.07.2020 r., które później będą przekazane nieodpłatnie osobom najbardziej potrzebującym w nieprzekraczalnym terminie od podpisania umowy do 31.07.2020 r.

W ramach pomocy osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie paczki żywnościowe, a w nich niżej wymienione artykuły spożywcze:

Lp. Nazwa towaru Ilość w zestawie  rocznym dla 1 osoby  Waga 1 sztuki  Jednostka
1 Groszek z marchewką 3,2 0,4 kg
2 Fasola biała 3,2 0,4 kg
3 Koncentrat pomidorowy 1,12 0,16 kg
4 Buraczki wiórki 1,05 0,35 kg
5 Powidła śliwkowe 1,8 0,3 kg
6 Sok jabłkowy 4 1 l
7 Makaron jajeczny 4,5 0,5 kg
8 Makaron kukurydziany bezglutenowy 1 0,5 kg
9 Ryż biały 3 1 kg
10 Kasza gryczana 1,5 0,5 kg
11 Herbatniki maślane 0,8 0,2 kg
12 Mleko UHT 7 1 l
13 Ser podpuszczkowy dojrzewający 2 0,4 kg
14 Szynka drobiowa 2,7 0,3 kg
15 Szynka wieprzowa mielona 1,8 0,3 kg
16 Pasztet wieprzowy 0,48 0,16 kg
17 Filet z makreli w oleju 1,53 0,17 kg
18 Cukier biały 4 1 kg
19 Olej rzepakowy 4 1 kg
20 Gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 0,85 kg

W ramach działań towarzyszących Podprogramu 2019 będą również przeprowadzone bezpłatne warsztaty edukacyjne, które rozpoczną się od 4 lutego 2020 r., mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Ponadto organizowana jest dodatkowa rekrutacja, więc osoby zainteresowane, które nie założyły jeszcze skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, a znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryterium dochodowe wynoszące: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie, prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Widawie ( pokój nr 2 w Urzędzie Gminy ) w godzinach pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30;
Wtorek – 7:30 – 16:00;
Piątek – 7:30 – 15:00.

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska