Przydatne linki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Regionalny Ośrodek EFS w Sieradzu
Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi
Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS
Urząd Służby Cywilnej
Urząd Zamówień Publicznych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.uw.lodz.pl
Urząd Marszałkowski w Łodzi – PO KL
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Centrum Informacji Europejskiej UKIE
Fundusze strukturalne (serwis informacyjny MRR)
Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska online