Informacja dla mieszkańców Gminy Widawa o przyznaniu świadczenia „Dobry start”

Na podstawie §10 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zawiadamia, że informacje o przyznaniu świadczenia dobry start dla osób, które od 1 lipca 2018 r. złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start i we wniosku podały adres e-mail będą wysyłane z adresu:

powiadomienia.gops@widawa.pl