Bale Charytatywne w Gminie Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie od 2015 roku jest współorganizatorem i koordynatorem akcji charytatywnych, których celem jest pomoc rodzicom w zebraniu środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zakupu sprzętów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Widawa. 

Na przełomie lat 2015-2019 udało się pomóc pięciu rodzinom dzieci z problemem niepełnosprawności u dzieci i zebrać łącznie kwotę 159 325,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów rehabilitacyjnych, pokrycie kosztów rehabilitacji, leczenia oraz częściowe pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych. Oto rodziny którym udało się pomóc: