Gmina Widawa po raz drugi bierze udział w Szlachetnej Paczce.

Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.
Z naszej gminy mamy 3 wolontariuszy, którzy biorą czynny udział w projekcie.

Do Szlachetnej Paczki w roku 2014 udało się zakwalifikować 9 rodzin z terenu Gminy Widawa. XIV Finał Szlachetnej Paczki odbędzie  się 13-14 grudnia 2014 r.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki  z Gminy Widawa spotykają się z darczyńcami w Magazynie Szlachetnej Paczki, który znajduje się I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku ul. Mickiewicza 1,   98-100 Łask i wspólnie ze OSP w Widawie udają się do rodzin, które otrzymały paczkę od darczyńców.