Dodatki

Dodatki mieszkaniowe

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się: najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych - dotyczy to mieszkań: będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych będących własnością prywatną, czyli lokali czynszowych oraz innych wynajmowanych na wolnym rynku członkowie spółdzielni mieszkaniowych...

Czytaj więcej...

Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy...

Czytaj więcej...