Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.:

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla 32 osobowej grupy rodziców wraz z dziećmi (w tym 16 osób dorosłych, 16 dzieci), mieszkańców gminy Widawa – uczestników projektu „Razem możemy więcej”

Czytaj więcej

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

3 kwietnia 2018

31 marca zakończył się projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Razem możemy więcej”, realizowany przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Czas trwania projektu: 1.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 123.200 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 104,720 PLN

W projekcie wzięło udział 10 rodzin w których funkcjonują również osoby niepełnosprawne. 32 osoby, mieszkańcy Gminy Widawa, korzystały z pomocy i wsparcia psychologa, asystenta rodziny, wzięły udział w wyjazdowym treningu kompetencji wychowawczo-opiekuńczych. Były, i nadal są objęte pracą socjalną i wsparciem pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Jeszcze przez 2 miesiące po zakończeniu projektu rodziny będą objęte wsparciem asystenta rodziny. Rodziny biorące udział w projekcie podniosły i rozwinęły umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, nabyły kompetencji z zakresu roli i funkcji rodziny, nabyły umiejętności psychospołecznych, rodziny zintegrowały się.


11 sierpnia 2017

W dniach 5-6 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest Smardzewice w Smardzewicach, ul. Klonowa 14, woj. łódzkie odbył się dwudniowy wyjazdowy trening kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla dziesięciu rodzin – uczestników projektu „Razem możemy więcej” prowadzonego przez Gminę Widawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. Wyjazd zorganizowało Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie. Uczestnicy wyruszyli autokarem o godz. 8.00 5 sierpnia z Widawy, zapewnione było dla nich wyżywienie, nocleg, grupowe ubezpieczenie NW, transport. Uczestnicy: 32 osoby – rodzice wraz z dziećmi, podzieleni na dwie grupy przez dwa dni uczestniczyli w 16 godzinach dydaktycznych zajęć: 8 godz. z psychologiem, 8 godz. z terapeutą rodzin. Rodziny uczestniczyły we wspólnych zajęciach, spacerach, atrakcjach rodzinnych. Było ognisko, grill i wspólna zabawa. Nawiązały się przyjaźnie a rodzice spędzili aktywnie, wspólnie z dziećmi 2 wakacyjne dni. O godzinie 20.00 6 sierpnia uczestnicy wyjazdu zostali przywiezieni do Widawy. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że był to atrakcyjny, rodzinny wyjazd, który zacieśnił więzy pomiędzy członkami rodzin i pozwolił poznać się rodzinom z różnych zakątków naszej gminy.

This slideshow requires JavaScript.


12 Lipiec 2017

W dniach 5-6 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Inwest Smardzewice w Smardzewicach, ul. Klonowa 14, woj. łódzkie odbędzie się dwudniowy wyjazdowy trening kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla dziesięciu rodzin  – uczestników projektu „Razem możemy więcej” prowadzonego przez Gminę Widawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Wyjazd organizuje Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie.


24 Marca 2017

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku, godzina 7.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie zaczyna pracę psycholog – Pani Katarzyna Jasińska. Pani psycholog będzie pracować z dziesięcioma rodzinami biorącymi udział w projekcie „Razem możemy więcej”, w miejscu ich zamieszkania. Planowany czas pracy psychologa w projekcie do 31.01.2018 r.


24 Lutego 2017

Od 1 marca 2017 roku godzina 7.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie rozpoczyna pracę z wytypowanymi rodzinami asystent rodziny, Pani Paulina Kubiaczyk. Asystent rodzin będzie współpracował z rodzinami w miejscach ich zamieszkania. Planowany czas pracy asystenta w projekcie do 28.02.2018 r.