Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.:

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdowego treningu kompetencji wychowawczo – opiekuńczych dla 32 osobowej grupy rodziców wraz z dziećmi (w tym 16 osób dorosłych, 16 dzieci), mieszkańców gminy Widawa – uczestników projektu „Razem możemy więcej”

Dowiedz się więcej

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

3 kwietnia 2018 31 marca zakończył się projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Razem możemy więcej”, realizowany przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie. Czas trwania projektu: 1.01.2017 r. do 31.03.2018 r. Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego … Dowiedz się więcej