Cenowe rozeznanie rynku o wartości poniżej 14 000 €

Widawa, dnia 22.07.2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na  zorganizowanie kursu operatora wózków jezdniowych i kursu obsługi stacji LPG w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs operatora wózków jezdniowych dla 3 osób musi obejmować min. 67 godzin, kurs obsługi stacji LPG dla 1 osoby musi obejmować min. 20 godzin.

Czytaj więcej