Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postepowania zapytania ofertowego z dnia 04.07.2016r. dotyczącego

Dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie w okresie od 5 września 2016r. do 29 czerwca 2017r. w związku z realizacją wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Cenowe rozeznanie rynku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i operatora koparki w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Pomagając innym – pomagamy sobie" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie na realizację usług doradcy zawodowego i wsparcia psychologicznego w związku z realizacją projektu” Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło 7 ofert.

Projekt "Pomagając innym – pomagamy sobie" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czytaj więcej

Trwają szkolenia na kursach realizowanych w projekcie „Pomagając innym – pomagamy sobie”

Uczestnicy SzkoleniaUczestnicy projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kontynuują udział w projekcie poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Dwanaście kobiet uczestniczy w kursie „Opiekun osób starszych”, jedna kobieta w kursie „Opiekun dzienny”, trzech mężczyzn w kursie „Operator wózków jezdniowych” i jeden mężczyzna w kursie „Obsługa stacji LPG”.  Uczestnicy po ukończeniu kursów otrzymają zaświadczenia.

Czytaj więcej