Rozporządzenia i ustawy

Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich . Decyzja Rady z dn. 20 lutego 2006r . Rozporządzenie (WE) Nr 1080 z 2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 lipca 2006r . Rozporządzenie (WE) Nr 1081 z 2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 lipca 2006r . Rozporządzenie (WE) Nr 1082 … Dowiedz się więcej