Rozporządzenia i ustawy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 6 maja 2008r . Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 20 czerwca 2008 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 21 maja 2007r . Ustawa z dn. 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju . Ustawa z dn. 7.IV.2006r. o zm. ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz ustawy  o odpowiedzialności … Dowiedz się więcej