Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” 

Gmina Widawa realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” od 2019 roku. Celem Program   jest rozwój i poprawa dostępności  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+”- edycja 2023 jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.


Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

– dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
– dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2022 te usługi nie były świadczone;
– dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

Program realizowany od 01.01.2023 roku do 31.12 2023 roku
Koszt zadania – 38 239,50 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa 19 115,00 zł.