Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku postepowania zapytania ofertowego z dnia 04.07.2016r. dotyczącego

Dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie w okresie od 5 września 2016r. do 29 czerwca 2017r. w związku z realizacją wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest firma:

EUROPA Elżbieta Łabuz ul. Laskowa 18/20 98-220 Zduńska Wola

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta przez firmę EUROPA Elżbieta Łabuz ul. Laskowa 18/20 98-220 Zduńska Wola spełnia wszystkie wymogi formalne Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza cenowo.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie
Agnieszka Leopolska