Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. Kierownika GOPS w Widawie ustala dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Ośrodek w tym dniu będzie nieczynny dla interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Kierownik GOPS Widawa

Agnieszka Leopolska