Zatrudnimy Asystenta Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

ul.Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZATRUDNIENIE ASYSTENTA RODZINY

w ramach realizacji projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.:

ZATRUDNIENIE ASYSTENTA RODZINY

Załączniki: