Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące ZATRUDNIENIA PSYCHOLOGA w ramach realizacji projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.:
ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA

Treść zapytania ofertowego [PDF]


Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 [PDF]

Załącznik nr 2 [PDF]

Załącznik nr 3 [PDF]