Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniach 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w Prokuraturze Rejonowej w Łasku, ul. Przemysłowa 5 organizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Prokuratorzy będą udzielać porad prawnych ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy w rodzinie.