Program „Rodzina 500+” bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe.

Od 1 lipca 2019 r. mieszkańcy Gminy Widawa będą mogli złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Od dnia 1 sierpnia 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie (budynek Urzędu Gminy Widawa) pokój nr 25 na II piętrze w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Istotne zmiany obowiązujące do dnia 1 lipca 2019 r. wprowadzone nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko aby otrzymać świadczenie wychowawcze nie musi mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego.
 • W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
 • Od dnia 1 lipca 2019 r. rodzice dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r. będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego licząc od dnia narodzin dziecka
 • Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Terminy składania wniosków w okresie zasiłkowym 2019/2021

Świadczenie wychowawcze (500+):

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca 2019 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Terminy składania wniosków w okresie zasiłkowym 2019/2020

Świadczenie dobry start 300 zł dla ucznia:

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca 2019 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenia rodzinne:

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca 2019 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Fundusz alimentacyjny:

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca 2019 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, pok. 25 na II piętrze.