Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” Edycja 2023

Gmina Widawa w 2023 roku po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu „ Korpus Wsparcia  Seniorów „ Edycja 2023 rok Moduł II.

Program Korpus Wsparcia Seniorów jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Moduł II programu ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „ opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa. Uczestnikami Programu mogą być seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, którzy mają problemy związane            z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki     w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym im potrzebom.

Program będzie realizowany na terenie Gminy Widawa w okresie 10 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Gmina Widawa w dni 10 lipca 2023 podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim Panem Karolem Młynarczykiem na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2023 w ramach której otrzymała dotacje na realizację zadania w wysokości 37.212,00 zł , wkład własny Gminy Widawa to 9.303,00 zł całkowity koszt realizacji programu to 46. 515,00 zł . Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na zakup opasek bezpieczeństwa oraz opłatę abonamentu do obsługi systemu do opieki na odległość.

W miesiącu sierpniu 2023 roku Gmina Widawa dokonała zakupu 50 opasek bezpieczeństwa dla seniorów, które w dniu 29 sierpnia 2023 roku zostały przekazane podczas uroczystego spotkania Wójta Gminy Widawa Pana Michała Włodarczyka z 50 seniorami z terenu Gminy Widawa. W miesiącu wrześniu 2023 r. zakupiono 9 opasek bezpieczeństwa, które zostały przekazane kolejnym mieszkańcom Gminy Widawa.