Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Widawa. Podprogram 2019 – dodatkowa rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ogłasza dodatkową rekrutację, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej) mieszkańców gminy Widawa.

Osoby zainteresowane, które nie założyły jeszcze skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej, a spełniają kryterium dochodowe wynoszące: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osób w rodzinie, prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie żywności (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ( pokój nr 2 w Urzędzie Gminy ) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Widawie:

Poniedziałek, środa, czwartek- 7:30 – 15:30,
Wtorek- 7:30- 16:00,
Piątek- 7:30 – 15:00.

Osoby, które założyły już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej informujemy, że w dniach 04 i 05 luty 2020 r., będzie wydawana żywność w godz. 9:00 – 14:00 w Widawie pod adresem ul. Kiełczygłowska 24 (budynek naprzeciwko Stacji Paliw AGA).

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska