Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniach 19-20 lutego 2019 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki żywnościowe będzie można odebrać przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”), w godz. od 9:00 do 14:00.

Osoby uprawnione z terenu Gminy Widawa proszone są o zgłoszenie w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska