Pomoc dla Wojtusia

            Komitet Organizacyjny akcji charytatywnej pod patronatem Wójta Gminy Widawa zwraca się z prośbą do wszystkich  osób o wielkim sercu o wsparcie akcji charytatywnej na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca Rogóźna. Wojtuś Spętany jest dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, wymaga opieki i pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. Wojtuś ma 10 lat, potrafi chodzić i biegać samodzielnie, nie mówi,  potrafi z pomocą opiekuna wykonywać podstawowe czynności życiowe.  Chłopiec   jest uczniem Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Łasku, gdzie bierze udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych przyczyniających się do wspomagania rozwoju chłopca, rozwijania samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym jego życiu. Wojtuś korzysta również z prywatnych zajęć – terapii integracji sensorycznej, która w bardzo dużym stopniu wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej. Terapia integracji sensorycznej  daje widoczne efekty, wymaga jednak systematyczności, ciągłości i dodatkowych nakładów finansowych ze strony rodziny. Zalecana jest również terapia neurologopedyczna, która wpłynie korzystnie na poprawę zaburzeń mowy, a w efekcie ułatwi lepszą komunikacje chłopcu. Warunki socjalno – bytowe w których zamieszkuje rodzina są trudne i wymagają poprawy. Marzeniem matki chłopca jest stworzenie takich warunków  bytowych dla Wojtusia, aby mógł mieć swój pokój i na miarę swoich możliwości zdrowotnych mógł dorastać i realizować swoje marzenia.

            Pomóc można poprzez przekazanie przedmiotu na licytacje, udział w licytacji, przekazać 1% podatku  KRS: 0000037904 i  dokonać dobrowolną  wpłatę na poniższe konto bankowe:

W tytule przelewu: 39729 Spętany Wojciech darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Fundacja dzieciom „ Zdążyć z pomocą”

Alior Bank S.A.  42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

            Głównym celem akcji charytatywnej jest pomoc matce dziecka w zebraniu środków finansowych na pokrycie kosztów terapii dla Wojtusia oraz poprawę warunków socjalno – bytowych niepełnosprawnego dziecka poprzez przeprowadzenie licytacji internetowych w okresie październik – grudzień 2021 r.

            Abyśmy mogli przeprowadzić powyższe licytacje zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie przedmiotów na licytacje do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

            Szczegółowych informacji w sprawie akcji charytatywnej udzielają: Pani Agnieszka Leopolska, Pan Sylwester Morawski oraz Pani Kinga Olejniczak. Numer kontaktowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie numerem telefonu 43 6721161.

  1. RODO
  2. ZAŁĄCZNIK NUMER 1