Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

„Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia , którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące kryteria:

  • osoba zamieszkuje/uczy się/pracuje w Gminie Widawa w Województwie Łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  • wiek 15 lat i więcej
  • status osoby pracującej
  • opieka nad dzieckiem do lat 3 – rodzic lub opiekun prawny
  • złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w tym wymagane dane do przetwarzania w SL2014, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i inne załączone określone w Regulaminie Rekrutacji);

 

Na czym polega projekt?

Rodzice pracujący zawodowo mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia dla osoby, która będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem  dla niani. Zrefundowany zostanie także koszt badań niań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Grupą docelową są osoby pracujące, opiekujące się dzieckiem do 3 roku życia.

 

Kto może być nianią?

Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

  • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
  • ma więcej niż 18 lat,
  • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny – sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkoleń.

 

Rekrutacja rozpocznie się od 05.12.2022r. i trwać będzie do 16.12.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: gops@widawa.pl lub pod numerem telefonu 43 67 21 161.