Informacje dotyczące programów

“Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” oraz “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

Uprzejmie informujemy, iż 11 października 2021 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programów pn. “Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” oraz “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”.

Programy kierowane są do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w ww. Programach proszone są o kontakt telefoniczny nr tel. 43 67-21-161  lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie. ul. Rynek Kościuszki 10 pk. Nr 1 do dnia 19 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia oraz zasadach realizowania ww. Programów znajdziecie Państwo w poniższych linkach.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022