Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko referenta

Uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie została wybrana:

Pani Magdalena Gała
zamieszkała: Zborów 47, 98- 170 Widawa

Uzasadnienie:
Kandydatura Pani Magdaleny Gały na stanowisko referenta spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka uzyskała najwyższe rekomendacje komisji rekrutacyjnej dotyczącej oceny przygotowania do wykonywania zadań na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska