INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA

Uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta                w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie została wybrana:

Pani Kinga Olejniczak

 

Uzasadnienie:

Kandydatura Pani Kingi Olejniczak na stanowisko referenta spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka uzyskała najwyższe rekomendacje komisji rekrutacyjnej dotyczącej oceny przygotowania do wykonywania zadań na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

 

Widawa, dnia 25.02.2021 r.

 Kierownik GOPS Widawa

                                                                                                    Agnieszka Leopolska