Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 12.12.2022 r. w sprawie ”Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2

  1. Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Maleni, Malenia 1, 98 -113 Buczek

–  oferowana cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla bezdomnych w wysokości 42,00 zł brutto.

  1. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów
    – oferowana cena/koszt dobowy  pobytu 1 osoby  bezdomnej,  tj. ogólny  koszt  stałych  wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 35,00 zł brutto.
    –  oferowana cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 80,00 zł brutto.

Za  najkorzystniejszą  ofertę  uznano Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego            ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożone oferty spełniają wszystkie wymogi formalne.

Z uwagi na korzystniejszą cenę określoną w zapytaniu ofertowym wybrano Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów                                                                                                                                                                                                                                                           

Kierownik Gminnego
                                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  w Widawie
                                                                                       mgr Agnieszka Leopolska

                                                                                                                   Widawa, dn, 23.12.2022 r.

                                                                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 12.12.2022 r. w sprawie ”Przygotowanie i dowiezienie gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych”.

Liczba otrzymanych ofert: 1

Za wykonawcę ww. usługi wybrano:

„Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński,
Zborów 2 B,
98-170 Widawa.

Przedłożona oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym z dn. 12.12.2022 r.

 

                                                                                    Kierownik Gminnego
                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                           w Widawie
                                                                                                  mgr Agnieszka Leopolska