Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ”Przygotowanie i dowiezienie gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych”.

Liczba otrzymanych ofert: 2

  1. „Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński, Zborów 2 B, 98-170 Widawa – oferowana cena brutto za jedno gorące danie  wynosi 12,30 zł, cena za jeden kilometr 0,99 zł.
  2. Włodzimierz Wojewoda W.W. „GASTRONOM”, Chabielice 44A, 97-420 Szczerców – oferowana cena brutto za jedno gorące danie wynosi 12,40 zł, cena za jeden kilometr- nie wskazano
    Za najkorzystniejszą  ofertę  uznano  ofertę „Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński, Zborów 2 B, 98-170 Widawa.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożone oferty spełniają wszystkie wymogi formalne.

Z uwagi na korzystniejszą cenę określoną w zapytaniu ofertowym wybrano „Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński, Zborów 2B, 98-170 Widawa.

Kierownik Gminnego
                                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  w Widawie
                                                                                           mgr Agnieszka Leopolska