Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje              o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 01.12.2021 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Liczba otrzymanych ofert: 1

Za wykonawcę ww. usługi wybrano:

Stowarzyszenie Monar

Schronisko dla osób bezdomnych

MARKOT w Maleni

98-113 Buczek, Malenia 1

Przedłożona oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym z dn. 01.12.2021 r.

                                                    Kierownik GOPS
                                                   Agnieszka Leopolska