Informacja dotycząca programu „Dobry Start”

Od dnia 1 lipca nastąpiła zmiana organu prowadzącego postępowanie o przyznanie i wypłatę świadczenia Dobry Start. Od 1 lipca 2021 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca powyższe świadczenie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniu 20.07.2021 r. będzie prowadzony dyżur przez pracownika ZUS, który będzie pomagał mieszkańcom Gminy Widawa w złożeniu wniosku o świadczenie rządowe Programu Dobry Start (300 +).

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku do Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 20.07.2021 r. w godzinach 8:00 – 14:00 celem uzyskania pomocy w prawidłowym złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start.

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej