Informacja o programie „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach którego gminy mogą starać się o dofinansowanie na działania samorządowe dedykowane seniorom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że zgłosił chęć uczestniczenia w Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniora”.               W ramach Modułu II istnieje możliwość zakupu opasek bezpieczeństwa dla seniorów.

Rozwiązane to pozwoli osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

W Programie „Korpus Wsparcia Seniora”  mogą uczestniczyć seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu    na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający      z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie dokonuje rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 16:00

piątek – 7:30 – 15:00

lub telefonicznie po nr 43 6721161

Osoby w wieku 65 i więcej zainteresowane uczestnictwem w programie „Korpus Wsparcia Seniora” prosimy o zgłaszanie się osobiście lub po wskazanym nr telefonu do dnia 10 marca 2023 r.