INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS WIDAWA

Na podstawie Zarządzenia  19/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 20 maja 2021 r.

Informuję, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek ) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. ( sobota).

 

Kierownik GOPS Widawa
 Agnieszka Leopolska