Informacja dotycząca programu „500+”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego postępowanie o przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego (500+). Obsługę programu świadczenia wychowawczego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmując od samorządów zbieranie wniosków w zakresie tego świadczenia. Wnioski o 500+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 r. na okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Wójt Gminy Widawa informuje, że w dniu 24.02.2022 r. w godzinach 9:00 – 13:00 oddelegowany pracownik ZUS w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie będzie pomagał mieszkańcom Gminy Widawa w złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze (500+).

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie