Informacja dotycząca obsługi interesantów GOPS

Na podstawie zarządzenia nr 10/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie  informuje, o wprowadzonych od 29 marca 2021 r. nowych zasadach obowiązujących przy obsłudze Interesantów, dostosowanych do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  1. Od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021r. Interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie obsługiwani będą:

a) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:

–  platformy ePUAP: /GOPSWidawa/SkrytkaESP

–  poczty elektronicznej: gops@widawa.pl

b) pocztą tradycyjną,

c) pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie tel. stacjonarny: 43 6721161

tel. komórkowe: 607-821-582

tel. komórkowe: 607-822-264

  1. Pisma można składać korzystając z w\w kanałów elektronicznych lub osobiście wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Widawa. Każdy dokument poddawany jest 24-godzinnej kwarantannie.
  1. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do budynku Urzędu Gminy Widawa, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta jest konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym działem GOPS Widawa. Taka osoba poddaje się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz odległość od innych osób wynosząca minimum 2 metry.
  1. Z dniem 1 kwietnia 2021 rozpoczyna się nabór wniosków w wersji papierowych
    o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
    Informujemy, że obsługa klientów GOPS będzie wykonywana od wejścia głównego Urzędu Gminy, klienci będą obsługiwani pojedynczo według kolejności.

W celu uniknięcia oczekiwania w kolejce zachęcamy do składania wniosków w wersji elektronicznej (tzn. za pomocą portalu mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej)

Wypełniony wniosek w wersji papierowej prosimy wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przed Urzędem Gminy (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku w załączniku).

Pracownicy GOPS udzielają porad telefonicznych (numery 607-822-264, 607-821-582, 43 6721161 w. 40) w sytuacjach problematycznych w kwestii wypełnienia wniosku.

Wzór prawidłowego wypełnionego wniosku

Kierownik GOPS Widawa

                                                                                 Agnieszka Leopolska