Informacja dotycząca obsługi interesantów GOPS

Na podstawie zarządzenia nr 18/2021 z dnia 10 maja 2021 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o wprowadzonych od 10 maja 2021 r. nowych zasadach obowiązujących przy obsłudze Interesantów, dostosowanych do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  1. Od dnia 10 maja do 5 czerwca 2021r. Interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie obsługiwani będą:
  2. a) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:

– platformy ePUAP: /GOPSWidawa/SkrytkaESP

– poczty elektronicznej: gops@widawa.pl

  1. b) pocztą tradycyjną,
  2. c) pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie tel. stacjonarny: 43 6721161

tel. komórkowe: 607-821-582

tel. komórkowe: 607-822-264

  1. Pisma można składać korzystając z w\w kanałów elektronicznych lub osobiście wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Widawa. Każdy dokument poddawany jest 24-godzinnej kwarantannie.
  2. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do budynku Urzędu Gminy Widawa, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta jest konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym działem GOPS Widawa. Taka osoba poddaje się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz odległość od innych osób wynosząca minimum 2 metry.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska