Informacja „Czyste powietrze”

” W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” znajdującego się w Urzędzie Gminy Widawa informujemy, że uległ zmianie wzór wniosku żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”.

Poniżej aktualny wzór żądania wydania zaświadczenia:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/praca/wzory/Wzor_zadania_zaswiadczenia_na_BIP_MKiS_26.07.2021.docx