INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje mieszkańców Gminy Widawa, że od 1 lipca 2022 r. rozpoczyna się termin składania wniosków w formie elektronicznej  na okres zasiłkowy 2022/2023  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski w wersji papierowej należy składać od 1 sierpnia 2022r.  na okres zasiłkowy 2022/2023 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w pokoju nr 25, II piętro, budynek Urzędu Gminy.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2022r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2022r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wzór wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • można składać elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl od dnia 1 lipca 2022 r.
 • w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wzór wniosku

W okresie zasiłkowym 2022/2023 podczas weryfikacji wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochód rodziny  będzie uwzględniony za rok 2021.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących składania wniosków o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie:

-Pani Sławomira Gibka-Słomczyńska – Administrator GOPS  w Widawie

-Pani Kinga Olejniczak – Referent GOPS w Widawie

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój 25 II piętro budynek Urzędu Gminy lub pod numerem  telefonu 43 672 11 61 numer wewnętrzny 53.