Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa

Program ” Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 jest elementem polityki państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych      i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia (ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego, społecznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego).

Moduł II – mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania              w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wsparcie finansowe dla gmin w świadczeniu usług ” opieki na odległość” na rzecz osób starszych odbywa się  poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcia guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się         ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania do osób starszych powinna być najprostsza w obsłudze np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia ( rodzinę, sąsiadów, opiekunów) poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy wezwać służby ratunkowe.

Osoby mogące brać udział w tym programie to mieszkańcy gminy Widawa w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe  lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Widawa                        na świadczenie usług wymienionych w w/w modułach.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym programie                 o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie do dnia 16 lutego 2022 roku.

Telefon kontaktowy 43 6721161.

p.o Kierownika GOPS Widawa

                                                                                                                             Pani Dorota Sychniak