Czyste Powietrze

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn zm.)

WAŻNE!

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobierać również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie   – Dział Świadczeń Rodzinnych ul Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.

 

Pliki do pobrania: 

  1.  PS 06-01 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.pdf
  2.  PS 06-01 Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.docx