Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

30 grudnia 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało komunikat w sprawie resortowych  programów w edycji 2022.

Gmina Widawa ubiegała się o dofinansowanie do realizacji Programu
” Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022″.

Na realizację ww. Programu Gmina Widawa otrzymała 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

W związku z powyższym prosimy osoby niepełnosprawne, opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, członków rodziny osób niepełnosprawnych
o zgłaszanie gotowości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie
i składanie stosownych dokumentów.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022” proszone są o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie telefonicznie pod numerem 43 67-21-161,  za pomocą poczty elektronicznej gops@widawa.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy w Widawie pok. Nr 1 w Urzędzie Gminy w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10.

Zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 28 stycznia 2022 r.