Świadczenia rodzinne

Zasiłki rodzinne z dodatkami

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. Wysokość zasiłku rodzinnego: 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat, 118 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, 129 zł miesięcznie na dziecko...

Czytaj więcej...

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się...

Czytaj więcej...