Programy

„Razem możemy więcej”

Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Razem możemy więcej". (więcej…)

Czytaj więcej...

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 -2020”

Gmina Widawa realizuje wieloletni program wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (MP z dnia 17.12.2013 r. Poz. 1024), z którego otrzymuje dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy Widawa Ze środków przekazanych gminom z...

Czytaj więcej...

Program „Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”

Pomoc żywnościowa jest finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podmiotem realizującym program o zasięgu lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, zgodnie z Umową nr 26 / Podprogram 2016 na realizację zadań z zakresu...

Czytaj więcej...