Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 – terminy

Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do:

 • świadczenia wychowawczego 500+
  będą przyjmowane od dnia
  1 sierpnia 2017 r. ; 
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  będą przyjmowane od dnia
  1 sierpnia 2017 r. ; 
 • świadczeń rodzinnych
  będą przyjmowane od dnia
  1 sierpnia 2017r.;

w siedzibie Urzędu Gminy Widawa  pok. 25 na II piętrze.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Czytaj więcej

Informacja o wynikach zapytania ofertowego: zatrudnienie psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje o wynikach postępowania w formie zaproszenia do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art.4, ust. 8 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie p.n.: ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA w ramach realizacji projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

(więcej…)

Czytaj więcej