PODPROGRAM 2018 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

(więcej…)

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że w dniach 19-20 lutego 2019 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki żywnościowe będzie można odebrać przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”), w godz. od 9:00 do 14:00.
(więcej…)

Czytaj więcej