Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2019. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych począwszy od dnia 25.09.2020 r. do 30.09.2020 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”).

(więcej…)

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, wnioskodawców pobierających świadczenie wychowawcze 500+, że nie ma potrzeby ponownego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w roku 2020, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego zostało ustalone w 2019 roku i obejmuje okres do 31 maja 2021 r.

(więcej…)

Czytaj więcej

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2020/2021 o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z powodu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachęca mieszkańców Gminy Widawa do składania wniosków w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

(więcej…)

Czytaj więcej

Terminy wydawania żywności dla mieszkańców gminy Widawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2019. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych począwszy od dnia 01.06.2020r. do 04.06.2020r., w godzinach 9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”). Prosimy o przygotowanie się na dużą ilość produktów żywnościowych.

(więcej…)

Czytaj więcej