PODPROGRAM 2018 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

(więcej…)

Czytaj więcej