Terminy wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, o terminach wydawania żywności w ramach Podprogramu 2020. Żywność będzie wydawana sukcesywnie i systematycznie dla poszczególnych mieszkańców Gminy Widawa posiadających skierowania uprawniające do otrzymania paczek żywnościowych począwszy od dnia 27.09.2021 r. do 30.09.2021 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w budynku przy ul. Kiełczygłowskiej 15 (za Stacją Paliw „AGA”). Prosimy o przygotowanie się na dużą ilość produktów żywnościowych. Czytaj więcej

PODPROGRAM 2020- informacje

W ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogramu 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 01.02.2021r. zawarto umowę nr 22/POPŻ/2020 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie,
a Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Fundacja Happy Kids, Stowarzyszenie Społeczne Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, Wójt Gminy Widawa, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza dzieci z terenu Gminy Widawa na trzydniową imprezę w okresie   17.08.2021 r. do 19.08.2021 r. , która odbędzie się na stadionie w Widawie przy ul. Ułańskiej w godzinach 12.00 – 19.00. Czytaj więcej