Informacja o terminie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje mieszkańców Gminy Widawa, że od 1 lipca 2024 r. rozpoczął się termin składania wniosków w formie elektronicznej  na okres zasiłkowy 2024/2025  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie informujemy, iż wnioski w wersji papierowej należy składać od 1 sierpnia 2024 r.  na okres zasiłkowy 2024/2025 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie … Dowiedz się więcej

NOWY DODATEK- BON ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawieinformuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można skorzystać z nowego dodatku – BON ENERGETYCZNY. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa (pokój 25) lub w wersji elektronicznej przez … Dowiedz się więcej

Program „ Opieka 75+” na rok 2024

Gmina Widawa realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” od 2019 roku. Celem Programu   jest rozwój i poprawa dostępności  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” na rok 2024 jest adresowany do gmin miejskich, … Dowiedz się więcej

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dofinansowany środkami z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego Dofinansowanie Programu wynosi 39 157,00 zł co stanowi  80% kosztów realizacji zadania  20% stanowi koszt własny gminy Umowa została podpisana  w … Dowiedz się więcej

Informacja

Dobiega końca termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego – 30.04.2024 r. Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła od stycznia 2024 r.  mieszkańcy Gminy … Dowiedz się więcej

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ogłasza nabór do uczestnictwa w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością zainteresowanych wzięciem udziału w ww. Programie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru, uczestnictwa i realizacji oraz do uczestnictwa w … Dowiedz się więcej

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Dofinansowanie Programu wynosi 60 384 zł stanowi jednocześnie całkowitą wartość zadania. Umowa została podpisana w dniu 21 lutego 2024 r. Program jest realizowany od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Nadrzędny cel … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały nr LIX/358/18 z dnia 23 maja 2018 r. Rady Gminy Widawa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Widawa Wójt Gminy Widawa zaprasza zainteresowanych do … Dowiedz się więcej

Wyniki w sprawie naboru partnera

Wyniki w sprawie naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach naboru 7.9. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.07.09–IP.01– 001/24. Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE. Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia … Dowiedz się więcej